Podziękowania

Naszą działalność możemy prowadzić tylko dzięki ofiarności naszych Darczyńców.

Wszystkim Wspaniałym Ludziom, którzy nas wspierają

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

za okazane serce i pomoc finansową, która umożliwia nasze działania

Małgorzata Urban
 
Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A . za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań prowadzonych przez Fundację na rzecz społeczności lokalnej.
Pomoc wasza na początku naszej działalności jest nieoceniona.

UTWORZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ ZOSTAŁO SFINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU STOWARZYSZENIA W.A.R.K.A. „AKTYWNE ORGANIZACJE Z GRÓJECKIEGO" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. ZA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PROJEKTU I OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Dla koleżanek i kolegów z sieci T-Mobile

Wszystkim koleżankom i kolegom z sieci T-Mobile, z którymi pracuje i z którymi pracowałam, wszystkim moim bliskim i dalszym znajomym moim przyjaciołom składam serdeczne podziękowania za ogromną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie prezentów świątecznych dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej oraz Domu Małego Dziecka w Warszawie. Dzięki takim ludziom jak wy ten Świat ciągle trwa, ludzie są piękni, a gorące słońce grzeje nawet w środku mroźnej zimy i topi lód obojętności na krzywdę małego człowieka.

Dla Marley Polska Sp. z o.o.,

Fundacja Promyczek nadziei składa podziękowania firmie Marley Polska Sp. z o.o., która jako pierwszawsparła naszą działalność przekazując za przysłowiową złotówkę rynny do naszego domu. Dzięki takim darczyńcom jak firma Marley powstał nasz dom rośnie i dał nam szansę na zamieszkanie w nim 7 dzieci, których los odmieni się u nas na lepszy.

Szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce członków Zarządu firmy Marley – Pani Katarzyny Grodzkiej i Pana Marka Leśniewskiego oraz dla Pana Roberta Kurowskiego za osobiste zaangażowanie i poparcie naszych działań. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy i życzymy wielu sukcesów – zarówno w życiu prywatnym jak i na polu zawodowym.

www.marley.pl/centrala.html

Dla notariusza Sławomira Ogonek

Fundacja Promyczek nadziei składa serdeczne podziękowania notariuszowi – Panu Sławomirowi Ogonek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 61 lok. 132 za zrezygnowanie z wszelkich opłat notarialnych przy zakładaniu naszej Fundacji. Dziękujemy za słowa wsparcia i umocnienie wiary, w dobro i dobrych ludzi. Panu Sławomirowi życzymy samych radosnych chwil w gronie rodzinnym oraz wielu sukcesów zawodowych.

Sebastian Żak

W imieniu własnym i naszych podopiecznych bardzo serdecznie dziękujemy Panu Sebastianowi Żak Pełnomocnikowi Banku Nordea Oddział VII w Warszawie za ogromną pomoc w założeniu konta bankowego naszej fundacji. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Pana Sebastiana, wymagane prawne operacje finansowe fundacji, będą odbywały się bezpłatnie. Powyższe działania umożliwiają wykorzystanie wszystkich środków finansowych, uzyskanych przez naszą fundację na pomoc dzieciom i opiekę nad nimi. Życzymy Panu Sebastianowi Żak samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. I uśmiech niech zawsze gości na Pana twarzy.