Historia

FUNDACJA PROMYCZEK NADZIEI zajmuje się tworzeniem placówek opiekuńczych, wsparciem sierot naturalnych i społecznych oraz rodzin wychowujących je. Organizuje pomoc psychologiczną, edukacyjną, kulturalną, terapeutyczną i materialną dla wychowanków placówek wychowawczych na terenie powiatu grójeckiego. Wspiera także rozwój fizyczny i intelektualny poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wyjść i wyjazdów edukacyjnych, organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych.
 
 
HISTORIA POWSTANIA FUNDACJI
 
Historia Fundacji Promyczek Nadziei zaczyna się od Małgosi i Damiana. W 2005 roku Małgosia poznała 4-letniego chłopca, Damiana, wychowanka Domu Małego Dziecka na Nowogrodzkiej w Warszawie, który w przyszłości miał zostać inspiracją do stworzenia Rodzinnego Domu Dziecka i Fundacji Promyczek Nadziei. Relacja Małgosi z Damianem była oparta na bliskości i zaufaniu. Chłopiec mógł dzięki wspólnym wyjazdom, spacerom oraz spędzaniu czasu z rodziną Małgosi (na co udało się uzyskać zgodę sądu) doświadczyć rodzinnego ciepła, poczuć się wartościowym i kochanym. Dzięki Damianowi Małgosia mogła odkryć ogrom potrzeb dzieci opuszczonych, którym wystarczy najmniejszy gest dobroci i okazanie zainteresowania, aby mogły poczuć się szczęśliwe. Mimo przeprowadzki chłopca do Międzylesia, Małgosia i Damian ciągle mieli bliski kontakt. Jednak od 2011 r., kiedy Damiana przeniesiono do Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce koło Kłodzka, z powodu odległości odwiedziny stały się możliwe tylko sporadycznie. Pomimo to, chłopiec zawsze będzie miał szczególne miejsce w sercu Małgosi. Siostra Klara z domu, w którym przebywa Damian, stworzyła specjalnie dla Małgosi piękne podziękowanie, które można zobaczyć na YouTube wpisując: Małgosia i Damian, DPS dla dzieci i młodzieży w Ścinawce Dolnej.
 
 
„Jeśli kiedyś zatęsknię, tak jak Ty tęsknisz, odnajdę Cię nawet na końcu świata."
 
Relacja z Damianem w pewnym momencie zaczęła skutkować organizowaniem paczek dla innych dzieci z placówek - najpierw w Warszawie, później w Międzylesiu. Małgosia zaangażowała grupę ochotników ze swojego ówczesnego miejsca pracy i razem przygotowali oraz zawieźli prezenty dla dzieci. Świąteczne paczki dla chłopców w Ścinawce w 2010 i 2011 r. były akcjami na dużą skalę (podziękowanie przesłane od sióstr z DPS W Ścinawce dla Małgosi i T-mobile za paczki dla dzieci: http://www.dps-dladzieci-scinawkadolna.pl/GRUDZIEŃ-2011.php). Małgosia odkryła, że można pomagać, ale nie trzeba pomagać samemu. Stąd narodził się pomysł założenia Rodzinnego Domu Dziecka i Fundacji Promyczek Nadziei. Aktem Notarialnym 21.10.2011r została ustanowiona Fundacja Promyczek Nadziei z siedzibą w Warszawie.
 
Pomysł zbudowania domu, w którym dzieci potrzebujące pomocy mogłyby znaleźć swoje miejsce, był bardzo ważnym krokiem do rozszerzenia działalności Fundacji. W nowo wybudowanym domu na dole powstało Niepubliczne Przedszkole Promyczek, a cała góra domu została zaadaptowana na potrzeby prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka (RDD). Jest to bardzo dobre połączenie. Pierwsze dzieci zostały przyjęte 13.11.2013r. Mogą one korzystać z sal przedszkolnych oraz placu zabaw mając przy tym nieograniczoną przestrzeń do nauki i zabawy. Podczas budowy okazało się, że okazana innym pomoc, może do Nas wrócić.
 
 
Dziś nie byłoby tego miejsca, gdyby nie ogromne wsparcie i pomoc wielu osób - nie sposób ich wszystkich wymienić. Tak bardzo im wszystkim dziękuję. To właśnie dzięki nim, dziś w Rodzinnym Domu Dziecka w Sułkowicach swoje miejsce znalazła siódemka naprawdę świetnych dzieciaków. Mamy już nawet za sobą jedną szczęśliwą adopcję: niemal 1,5-roczna dziewczynka odnalazła prawdziwą rodzinę.
 
Każde dziecko z RDD jest inne i każde jest wyjątkowe, a przede wszystkim każde z nich zasługuje na Dom. Wciąż staramy się pomagać jak największej liczbie dzieci poprzez kontakt z Rodzinami Zastępczymi oraz Zawodową Rodziną Zastępczą o charakterze Pogotowia Rodzinnego. Początkowo Fundacja organizowała pomoc i różnego rodzaju wyjazdy do kina, na basen, wycieczki rowerowe, krajoznawcze czy do Farmy Iluzji tylko dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka. Jednak współpraca ze Szkołą Podstawową w Sułkowicach i Pieczyskach, jak również z Parafią z Chynowa oraz Pieczysk, pokazała potrzebę i dała możliwość powiększenia grona osób, które z pomocy Fundacji mogą skorzystać.
 
W 2015 roku powstało przy Parafii w Chynowie kółko biblijne, a współpraca z tamtejszym proboszczem zaowocowała rozpowszechnieniem wśród młodzieży idei wolontariatu. Wolontariusze nie tylko pomagają dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka, ale również biorą czynny udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych w ramach Fundacji.
 
W 2016 roku w ramach programu Działaj Lokalnie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z integracji sensorycznej i warsztatach umiejętności społecznych. Okoliczne dzieci mogły również brać udział w zabawach karnawałowych i balach przebierańców, jak również w grach planszowych w Niepublicznym Przedszkolu Promyczek w Sułkowicach zorganizowanych we współpracy z Łukaszem Haśkie z Grójeckiego Ośrodka Kultury. Od tego momentu jako Fundacja zaczęliśmy starać się o różnego rodzaju dofinansowania, szukając projektów, w którym możemy brać udział w związku z naszymi działaniami statutowymi. Aby móc to robić efektywniej uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., podczas których uczymy się pisać projekty, planować je i rozliczać.